Velkommen til OH Marine Equipments webshop

Her finder du udstyr til alle bådtyper op til 120 fods sejlbåde. Vores omfattende produktsortiment består af blokke,
vogne, skinner, skødeviser kovse, spilerstageender, bøjefangere, ankerlinekassetter, Lazy Jacks, fittings, pindbolte,
sjækler, tovværk, teflon spray og meget andet.

OH Marine Equipments vogne og skinner giver mulighed for mange forskellige slags systemer – alt efter behov.
Desværre er det ikke muligt at vise alle kombinationer, men vi har komponeret nogle komplette storskødesystemer
klar til montering, som også kan bruges til inspiration.

* Gælder dog ikke skinner over 1 m